Mežizstrāde

SIA ‘’AMV Timber’’ saviem sadarbības partneriem nodrošina pilnu meža sagatavošanu mežizstrādei – cirsmu fondu sagatavošanu, cirsmu stigošanu un dastošanu, iesniegumu sagatavošanu Valsts Meža dienestam ciršanas apliecinājuma saņemšanai, cirsmas novērtēšanu, cirsmas iegādi, cirsmu izstrādi, izvešanu un izstrādāto apaļkoku nogādāšanu kokapstrādes uzņēmumos, pārskatu iesniegšanu Valsts Meža dienestā.